DELL RAM

Dell 16GB RDIMM, 1600 MHz, Low Volt, Dual Rank, x4 Bandwidth

5.500.000VNĐ 6.359.000VNĐ

Dùng cho R320, T320, R420, T420, R620, T620, R720

Giảm
14%

Dell 8GB RDIMM, 1600 MHz, Low Volt, Sinle Rank, x4 Bandwidth

3.355.000VNĐ 3.555.000VNĐ

Dùng cho R320, T320, R420, T420, R620, T620, R720

Giảm
6%

Dell 8GB, 1600Mhz, Single Ranked, Low Volt UDIMM

3.250.000VNĐ 3.424.000VNĐ

Dùng cho T110, T20, R210, R210 II, R220

Giảm
5%

Dell 4GB, 1600Mhz, Single Ranked, Low Volt UDIMM

1.400.000VNĐ 2.315.000VNĐ

Dùng cho T110, T20, R210, R210 II, R220

Giảm
40%