THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

BÁO GIÁ DỊCH VỤ THUÊ CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

DỊCH VỤ BỔ SUNG

Thêm 1 IP địa chỉ IP (không ổ cắm mạng) = 100.000Đ / 1 THÁNG

Không gian Rack Server 1U = 300.000Đ / 1 THÁNG

Bổ sung công suất điện tăng thêm (100W/ máy) = 200.000Đ / 1 THÁNG