Blog

Reset mật khẩu quản trị Windows Server

Mật khẩu quản trị (Administrator Password) là mật khẩu chỉ được lưu trong hệ điều hành server của bạn. Vào một ngày đẹp trời, vì một lý do nào đó bạn quên, hay mất tài...

Read more...

Giải đáp về Server

Server là gì? Server – Máy chủ: Là một hệ thống máy tính được thiết kế để đáp ứng được thời gian hoạt động lâu dài và có khả năng chịu tải cao trước các yêu cầu truy...

Read more...

Graphic Processing Unit – GPU

Graphic Processing Unit là gì? Bộ xử lý đồ họa chuyên dụng là gì? GPU là gì? Graphic Processing Unit (GPU) – Bộ xử lý đồ họa: Là bộ xử lý chuyên dụng nhận nhiệm vụ tăng tốc, xử lý...

Read more...