MÁY CHỦ ẢO

LỰA CHỌN MÁY CHỦ ẢO VPS

DỊCH VỤ BỔ SUNG

1V CORE = 60.000Đ / 1 THÁNG

1GB RAM = 40.000Đ / 1 THÁNG

10GB SSD = 25.000Đ / 1 THÁNG

1IPV4 = 70.000Đ / 1 THÁNG