MÁY CHỦ ẢO

LỰA CHỌN MÁY CHỦ ẢO VPS

DỊCH VỤ BỔ SUNG

1V CORE = 100.000Đ / 1 THÁNG

1GB RAM = 50.000Đ / 1 THÁNG

50 GB SSD = 150.000Đ / 1 THÁNG

1IPV4 = 70.000Đ / 1 THÁNG