Dịch vụ

3STECH CUNG CẤP CÁC GÓI DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

1. Dịch vụ bảo trì server, dịch vụ nâng cấp server uy tín chuyên nghiệp


2. Dịch vụ bảo trì định kỳ PC, server,workstation, máy văn phòng cho cơ quan, doanh nghiệp


3. Dịch vụ tư vấn, triển khai hạ tầng mạng máy tính cho cơ quan, doanh nghiệp: Thi công hạ tầng mạng, ảo hóa, cài đặt máy chủ, cài đặt dịch vụ mạng


4. Dịch vụ cài đặt máy chủ (dịch vụ cài đặt server) uy tín, chuyên nghiệp

 

5. Dịch vụ bảo trì định kỳ 3 đến 6 tháng 1 lần theo yêu cầu (có tính chi phí)

 

6. Cảnh báo rủi ro, những hư hỏng có thể phát sinh, nhằm giúp Quí khách chủ động về hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp