Giải pháp quản lý dữ liệu Dell EMC PowerProtect Data Manager


Giải pháp quản lý dữ liệu Dell EMC PowerProtect Data Manager

Giải pháp quản lý dữ liệu Dell EMC PowerProtect Data Manager

Dell EMC PowerProtect Data Manager cung cấp giải pháp bảo vệ dữ liệu và kiểm soát quản trị cho khối lượng công việc quan trọng trong kinh doanh trên các môi trường vật lý, ảo và đám mây đang phát triển của doanh nghiệp.

Dell EMC PowerProtect Data Manager nền tảng quản lý dữ liệu thế hệ tiếp theo

Giải quyết sự tăng trưởng không ngừng thay đổi và độ phức tạp CNTT bằng cách tận dụng nền tảng bảo vệ dữ liệu được xác định bằng phần mềm Dell EMC. PowerProtect Data Manager cung cấp bảo vệ dữ liệu thế hệ tiếp theo cho phép chuyển đổi CNTT nhanh hơn, đồng thời đảm bảo cho bạn rằng bạn có thể dễ dàng bảo vệ và nhanh chóng mở khóa giá trị dữ liệu của bạn.

Giải pháp quản lý dữ liệu Dell EMC PowerProtect Data Manager

Dell EMC PowerProtect Data Manager cung cấp phần mềm bảo vệ dữ liệu được xác định, chống trùng lặp (deduplication), nhanh nhẹn trong vận hành, tự phục vụ và quản trị CNTT cho các môi trường vật lý, ảo và đám mây

  • Phối hợp bảo vệ trực tiếp thông qua giao diện trực quan hoặc trao quyền cho chủ sở hữu dữ liệu để thực hiện các hoạt động sao lưu và khôi phục tự phục vụ từ các ứng dụng gốc của họ
  • Đảm bảo tuân thủ và đáp ứng ngay cả các mục tiêu cấp độ dịch vụ khắt khe nhất
  • Tối đa hóa đầu tư vào lưu trữ bảo vệ với Dell EMC PowerProtect DD và Sao chép vượt trội

Vượt trội so với bảo vệ dữ liệu truyền thống

Giải pháp quản lý dữ liệu Dell EMC PowerProtect Data Manager

Dell EMC PowerProtect Data Manager cung cấp bảo vệ dữ liệu đáng tin cậy, quản lý dữ liệu thế hệ tiếp theo và cho phép chuyển đổi CNTT nhanh hơn. Được thiết kế với tính đơn giản và nhanh nhẹn trong vận hành, PowerProtect Data Manager cho phép bảo vệ khối lượng công việc truyền thống bao gồm Oracle, SQL và các hệ thống dữ liệu cũng như các Kubernetes containers và môi trường ảo hóa. Khôi phục dữ liệu tại chỗ hoặc trên đám mây. Kiểm soát quản trị đảm bảo tuân thủ CNTT, đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về dịch vụ.

Mở rộng bảo vệ và quản lý lên cloud

Khi các tổ chức chuyển các ứng dụng lên cloud, họ yêu cầu bảo vệ dữ liệu và hiệu quả chi phí. Dell EMC PowerProtect Data Manager mở rộng bảo vệ cho cloud bằng cách phân tầng sao lưu vào lưu trữ cloud để lưu giữ lâu dài. Tối đa hóa việc duy trì và truy cập vào các bản sao lưu mà không ảnh hưởng đến tài nguyên lưu trữ bảo vệ tại chỗ. Khi phân tầng không đủ, nó cho phép khôi phục thảm họa cho đám mây công cộng. Tự động điều phối các lỗi, thất bại và thử nghiệm đơn giản hóa các kịch bản khắc phục thảm họa sản xuất.

Tự phục vụ cho người sở hữu dữ liệu kết hợp với quản trị CNTT tập trung

Giải pháp quản lý dữ liệu Dell EMC PowerProtect Data Manager

Thúc đẩy kết quả kinh doanh mới

Dell EMC PowerProtect Data Manager mở khóa giá trị kinh doanh thực sự của dữ liệu của bạn – tài sản kinh doanh quan trọng nhất của bạn – bằng cách cung cấp bảo vệ dữ liệu từ lõi đến đám mây, giúp đáp ứng nhu cầu kinh doanh theo thời gian thực của bạn dễ dàng hơn để có được và cho phép bạn thúc đẩy kết quả kinh doanh mới.

Datasheet Dell EMC PowerProtect Data Manager

Trên đây là bài viết về Giải pháp quản lý dữ liệu Dell EMC PowerProtect Data Manager do 3S biên soạn , cảm ơn độc giả đã quan tâm . Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết hơn !!!!

Share this post